Magagamit na ang Eliademy sa Filipino

Filipino Flag launch

Inilunsad ang Eliademy sa Pilipinas noong Pebrero 19, 2013 at ngayon
magagamit na ito sa Filipino. Ang platapormang ito ay magagamit ng mga guro at
ng mga mag-aaral kung saan ang mga guro ay makakagawa ng isang online class
para sa kanilang mga mag-aaral.

Ang serbisyo ay libre para sa sinumang interesado sa mga online course,
distance learning at pagbahagi ng impormasyon tungkol sa edukasyon.
Ang Eliademy ay ginawa ng CBTec sa Finland, ang nangungunang bansa sa
edukasyon, disenyo at information technology. “Sa pamamagitan ng Eliademy
nabibigyan namin ang mga guro at mga mag-aaral ng advance internet
technology at isang pinasimple at naka-istilong paggawa ng online classroom,
na naa-access at naiintindihan ng kahit anong henerasyon” ayon kay Sergey
Gerasimenko, isa sa mga tagapagtatag ng CBTec.

Ang Eliademy ay angkop sa mga iba’t ibang tagapaggamit – mga guro ng mga
unibersidad at mga kolehiyo, professional tutors, mga coach at kahit mga
pribadong organisasyon upang suportahan ang virtual learning. Ang serbisyo
ay maaaring gamitin para sa mga global online courses (Massive Online Open
Course) na mas tanyang sa Estados Unidos at Europa.

Ang Eliademy ay naglalaman ng lahat ng mga basic function na ginagamit
sa learining management systems, tulad ng mga materyales na ginagamit sa
panayam, mga boards na ginagamit sa talakayan at mga pangindibidwal na mga
gawain. Sa serbisyong ito maaari mong makita ang anumang mga dokumento
direkta sa web browser, hindi mo na kailangan na mag-install ng Microsoft
Office. Ang sistema ay nagbibigay-daan sa mga guro at mga mag-aaral upang
laging magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyang proyekto at coursework.
Mayroong shared calendar at mga paalala upang makatulong sa pag optimize ng
iyong kurikulum at notification mechanism upang makatulong sa mga mag-aaral
sa pag-alam ng mga importanteng kaganapan para hindi nila malampasan ang
isang mahalagang aralin.

Ang Mission ng Eliademy ay ang magbigay ng libreng online education sa lahat
ng tao sa mundo. Ang Griyegong pilosopo na si Plata ang nag tatag ng unang
academy sa mundo ng olive garden (elia mula sa Griyego). Ang kaganapan na ito
ay ang simula ng formalized education. Gayunpaman, sa oras na iyon ang mga
Athenians lang ang pwedeng dumalo sa Academy of Plato. Naniniwala ang CBTec
na ang edukasyon ay para sa lahat ng tao sa mundo (demos from Greek). Kaya
ginawa ng CBTec ang isang digital olive grove para sa sinumang gustong magturo
o mag-aral – eliademy.com

Ang Eliademy ay ginawa ng CBTec, isang kompanya na itinatag ng mga dating
empleyado ng Nokia MeeGo team, sila ang gumawa ng lahat ng open source
Nokia phones gaya ng N900 at N9. Ang serbisyo ay binuo sa Finland, ang
nangungunang bansa sa edukasyon, kasama ang mga pinkamahusay na mga
unibersidad, mga guro, mga organisasyon at mga mag-aaral.

Maaaring ilagay ang iyong mga komento tungkol sa paglunsad ng wikang Filipino sa baba ng blog