Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές χρησιμοποιεί Eliademy

Ντάκα, Μπαγκλαντές:

Γεια να ενισχυθεί η βάση γνώσεων των προσδιορισμένων αξιωματικών στο πλαίσιο του νόμου για το δικαίωμα πληροφόρησης, το 2009, το MRDI παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της πληροφόρησης στην Επιτροπή Πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης με τη χρήση του Eliademy.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε με τελετή όπου ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου Mohammad Shafiul Alam ήταν παρών ως κύριος προσκεκλημένος. Μόνιμο Μέλος,  της Εθνικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μ. Ναζρούλ Ισλάμ. Επίτροπος Πληροφόρησης, Επιτροπή Πληροφοριών Μπανγκλαντές Νεπάλ Chandra Sarker και Khurshida Sayeed. Γραμματέας, Υπουργείο Πληροφοριών Martuza Ahmed. Γραμματέας, Συντονισμός και Μεταρρυθμίσεις, ο κ. Ziaul Alam παρουσίασε την τελετή ως ειδικοί προσκεκλημένοι. ο

Ο επικεφαλής των πληροφοριών, καθηγητής Golam Rahman, προήδρευσε την τελετή.

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ανθρώπων στις πληροφορίες.

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση επιγραμμικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνωρίζουν τον νόμο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Οι άλλοι φιλοξενούν επίσης μια τέτοια πρωτοβουλία και τόνισαν ότι το MRDI μπορεί να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη της γνώσης στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να υιοθετήσει το MOOC στο πλαίσιο του κυβερνητικού συστήματος.

Η πλατφόρμα Eliademy είναι μια καλά εξοπλισμένη υπηρεσία γνώσης, η οποία συλλαμβάνει και αξιοποιεί την τοπική γνώση για τη δημιουργία μιας μοναδικής πύλης για την εφαρμογή του νόμου RTI.

Η πλατφόρμα μπορεί να προσπελαστεί μέσω του διαδικτύου, κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθεί για την άνεση μάθησης. Το MRDI είναι ένας πολυεπιστημονικός μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης και αναπτύσσει το πρότυπο και την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης, και ηθική των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, που βρίσκεται στη Ντάκα του Μπαγκλαντές.

Η εφαρμογή του νόμου για το δικαίωμα ενημέρωσης 2009 (RTIA) αποτελεί σημαντικό γεγονός όσον αφορά την προστασία και την προώθηση του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει στο Μπαγκλαντές. Με τον αυξανόμενο αριθμό των ορισθέντων αξιωματικών, η πρόκληση είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελούν αποτελεσματικά τους ρόλους και τις ευθύνες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, το MRDI σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Μπαγκλαντές και την Επιτροπή Πληροφόρησης, το Μπαγκλαντές ξεκίνησε την πρωτοβουλία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι τώρα διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής Πληροφόρησης, του Μπαγκλαντές και του Υπουργικού Συμβουλίου.

GDPR training for all companies, now available

GDPR specialists, Chapter Three Consulting are delighted to announce the launch of the GDPR Awareness e-Learning Course on the Eliademy training platform.

Learning objectives

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) aims to give control of personal data back to individuals by addressing modern concerns about data protection in the digital age.

The way we use data has changed significantly over the last 20 years, specifically in relation to how personal data is acquired and dealt with.

Whilst cyber-attacks resulting in data breaches dominate the headlines the truth is that most data breaches occur due to human error:

 • A dropped memory stick
 • Sending something to the wrong e-mail address
 • Adding data to the wrong Dropbox folder
 • Not following a policy on encrypting data
 • Not taking care of paper files while out of the office

In the digital age in which we live, the associated reputational damage arising from a data breach can be fatal to any business.

Target audience

The course provides a practical application of the GDPR. On completion students will understand the purpose of the GDPR and the best practice processes and procedures that are required to be followed when handling personal data.

The GDPR requires companies to record and monitor employee training and this is a vital aspect of evidencing that a company is complying with the GDPR. The learning platform is ideal for employees and individuals alike.

Course structure

Everyone needs to understand the care they need to take when handling personal data whether it be in the workplace or in their personal lives.

The course contains 8 Units covering:

 • An overview of the GDPR and the rights of the individual
 • The do’s and don’ts for information and Cyber security
 • Best practice procedures for data access, handling and records management
 • The risks of mobile working
 • Employee responsibilities under the GDPR
 • Incident management and disaster recovery

There are 8 Assessments, one for each Unit and students are emailed a certificate upon successful completion.

All this for only €49! or use this coupon for 10% discount: GDPR10%

Click here to buy today.

Keväinen tarjous yrityksille!

Valtaosa yrittäjistä on oman alansa asiantuntijoita – voi jopa väittää, että parhaat asiantuntijat päätyvät yrittäjiksi. Suuri osa yrittäjistä toimii myös erilaisina kouluttajina ja konsultteina, jakaen näin tietoaan ja osaamistaan muille. Lähtökohdat ovatkin otolliset nimenomaan mikroyrittäjien osaamisen digitalisointiin ja myyntiin.

Verkkokurssien tekeminen on helppoa

Verkkokurssien tekeminen ei vaadi teknistä osaamista. Mikäli osaat käyttää Microsoft Word tekstinkäsittelyohjelmaa, kykenet todennäköisesti myös verkkokurssin tekemiseen. Eri alustoja on lukuisa määrä ja itse päädyin valitsemaan eliademy:n kolmesta syystä.

 • Erittäin edulliset kustannukset
 • Helppo käyttöliittymä, vastaa MS Wordiä.
 • Kotimainen, mutta silti kansainvälinen mahdollistaen “koulutusviennin” ilman eri järjestelyjä

Mihin verkkokurssia voi käyttää?

 • Jatkuvaa tuloa koulutuksesta, ilman että itse kulutat aikaasi (paitsi tietenkin kurssin tekemisen vaiva)
 • Verkkokurssi on hyvä mainos muille palveluillesi ja ilmaista verkkokurssia voi käyttää ”sisäänheitto”-tuotteena. Annat asiakkaalle jotain ilmaiseksi ja luotat siihen, että osa ilmaiskurssin kävijöistä päätyy ostamaan sinulta jotain jatkossa.
 • Verkkokurssia voi monistaa rajattomasti, ilman että kulut kasvavat.
 • Verkkokurssi voi myös korvata esitteet/ohjeet ja näin parantaa palvelujasi ja asiakkaan saamaa lisäarvoa.
 • Pääset halutessasi keskusteluyhteyteen kurssilaisen (=asiakkaiden) kanssa, esimerkiksi webinaarien kautta.

-30% etu verkostolleni

Sain neuvoteltua verkostolleni/asiakkailleni -30% alennuksen jo entuudestaan edulliseen eliademy:n alustan Premium-pakettiin. Alennuksen saa vain alla olevan linkin kautta 350€/vuosi + alv (norm 500€/vuosi): Eliademy_PKtehokasyritys alennuskuponki

Premium-pakettiin kuuluu rajaton määrä käyttäjiä, kursseja, opettajia ja webinaareja sekä 1GB videoiden tallennustilaa. Voit myös luoda omat todistukset, saat kattavaa tilastoa kävijöistä, jne. Lue lisää PREMIUM

A Fresh Approach to Global Learning: Eminus Academy with UN Habitat

Eminus Academy is an e-learning program that uses accessible technology in areas that do not otherwise have the infrastructure or opportunities to access formal education. Eminus provides professional training and resources focused on sustainable development, project management, community mapping and place-making. Upon completion of the courses offered, students are awarded a certificate that is provided. With technology becoming the way of the future, Eminus Academy bridges the gap of educational systems by offering quality skills to marginalized populations across the globe

Eminus partners with UN Habitat – the human settlement branch of the United Nations to work towards achieving some of the SDGs. Not only does UN Habitat authorize certificates for Eminus, but they also help achieve:

 

We believe that the future is dynamic and vibrant. Therefore, Eminus has some exciting upcoming opportunities. We are launching new courses in early 2018 that address entrepreneurship, social development, climate change, proposal writing, marketing skills and project management. These new vocational courses are all aligned with the SDGs and will help expand Eminus Academy to be accessible to over 78 countries around the world.

This expansion includes a recent proposal for using Eminus for place-making training in the Bidi Bidi refugee settlement in Northern Uganda. To make this happen, we are partnering with the Anhart Foundation, among other partners, to offer these courses in areas that do not have access to formal education. Our goal is for youth living in informal settlements to have the opportunity to learn vocational skills and to provide training that will allow students to improve living conditions through sustainable practices and development. Two courses will be offered in early 2018 as part of a pilot project to introduce these online courses to the Bidi Bidi refugee settlement. The hope is that, with enough support, these courses and more will be offered on a continuous basis in the future.

While Eminus partners with incredible organizations, we also need you. Our new funding model is centred around paying it forward. With the purchase of one course, another student is able to attend Eminus Academy for free.  

Are you passionate about the same issues we are? Are you interested in supporting Eminus or registering for one of our courses?

Sign up

http://www.eminusacademy.com/

Registration: January 15th, 2018

Class Start Dates:

Responsible Consumption and Waste Management: Responding to Climate Change: January 15th, 2018

Social Enterprise: Innovation and the SDGS: January 15th, 2018

Food Systems: From Seed to Market: May 1st, 2018

Community Mapping and Digital Storytelling: Implementing the SDGs: May 15th, 2018

Bangladesh government takes into use Eliademy (MRDI MOOC platform)

19 December 2017, Dhaka, Bangladesh:

To enhance the knowledge base of the designated officers
under the Right To Information Act, 2009, MRDI provided technical and knowledge advisory support to Information Commission in developing an online training platform using Eliademy.


The platform was launched through a ceremony where the Cabinet Secretary Mohammad Shafiul Alam was present as the chief guest. Permanent Member, National Human Rights Commission Md. Nazrul Islam; Information Commissioner, Information Commission Bangladesh Nepal Chandra Sarker and Khurshida Sayeed; Secretary, Information Ministry Martuza Ahmed; Secretary, Coordination and Reforms, The Cabinet Division Md. Ziaul Alam was present at the ceremony as special guests. The
Chief Information Commissioner Professor Golam Rahman presided over the ceremony.

The Cabinet Secretary said “This is the first time ever that the Bangladesh government has launched an online training module. The RTI designated officers can now easily train themselves from anywhere.”
He thanked MRDI for coming up with such an innovative initiative. To boost the governance indicator the Government can further utilize such online training approach to save time and resource, he added.

Welcoming the innovation the Chief Information Commissioner said “We have a long tradition of hiding information and an introduction of Right to Information Act will bring positive change. But it is a matter of regret that only a few number of government designated officers are aware of the Act. To address the problem the Information Commission with support from MRDI introduced online training course on
RTI for designated officers. I hope this training will help the government officials to develop their capacity on RTI as well ensure people’s access to Information.”

The other guests also welcomed such initiative and stressed that MRDI can provide knowledge advisory support to the Government of Bangladesh to adopt MOOC within the government system.

The Eliademy platform is a well equipped  knowledge service,  which captures and utilizes local knowledge for creating a unique gateway to implement RTI Act.

The platform can be accessed through the web, mobile phone using the internet to be used for comfort learning. MRDI is a multi-disciplinary, not-for-profit, non-government organization, engaged in a wide spectrum of social development activities and developing the standard and quality of the media, along with skill
and ethics of the media professionals, located in Dhaka, Bangladesh.

Enactment of the Right to Information Act 2009 (RTIA) has been a significant event in terms of protecting and promoting citizen’s right to know in Bangladesh. With the growing number of Designated Officers, the challenge is to empower them to effectively carry out their roles and responsibilities.

Considering the limitations, MRDI in partnership with The Cabinet Division, Bangladesh and Information Commission, Bangladesh launched the initiative. The online platform is now available in the website of Information Commission, Bangladesh and The Cabinet Division.

General Data Protection Regulation (GDPR) compliance note

The General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679) is a regulation by which the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission intend to strengthen and unify data protection for all individuals within the European Union (EU). It also addresses the export of personal data outside the EU.

This affects all services within EU and also Eliademy. Here is our statement of compliance with the upcoming change. As this law is new and interpretations may vary, we in good faith and to the extent of what we understand, we have the following view:

 • Personal data

Personal data is any information relating to an individual, whether it relates to his or her private, professional or public life. It can be anything from a name, a home address, a photo, an email address, bank details, posts on social networking websites, medical information, or a computer’s IP address.

Eliademy stores personal data but very limited to Photo, Name and temporarily IP of a computer. Courses created could be the Intellectual Property of an organization for whom the employee works and might have a separate agreement on the subject.

All data are stored in Helsinki, with additional servers in Germany and France and we do not send voluntarily any data to outside EU countries.

 • Decisions based on algorithms

Eliademy does not make any algorithmic decisions related to a person or a course. Once we deploy Artificial Intelligence, Machine learning we will inform what are the decision points to the public so everybody is aware

 • Consent

All Eliademy users are informed upon login about Cookies and another tracking technologies and by login in, they accept our Terms of Service. We do not advertise the platform to kids under the age 14 and we forbid the usage by underage kids as described in our Terms of Service

 • Data protection officer

Is our CTO and can be reached at cto at eliademy dot com

 • Pseudonymisation of personal data

We are relying on obfuscation methods that our open source code supports. We are investigating the need for additional obfuscation and if we see that we will need an additional layer of security we will automatically apply a new one.

 • Data Breaches

From 2013 to now, Eliademy never had a security breach and we do not intend of having one. However, in the case that our service will be compromised then we will follow the regulation and report asap the incident to the local authority

 • Right to be forgotten

From day one, Eliademy is applying the rule that all data are erased upon a request of a user. All users can delete all their records by sending an email to support at eliademy dot com

 • Data portability

We offer, as paid service, the movement of Personal data and Course data if requested. The content would be exported in Moodle format and costs 100 euros per working hour for data to be moved.

We congratulate EU for taking a stand on the Privacy of Personal data, we are also internet users as well. We will update our policy and compliance note as more interpretations are available. For the time being, we believe that we comply with the regulation from our day 1, February 2012.

We believe Eliademy was one of the first LMS platforms to have a liberal Terms of Service by giving the opportunity to be forgotten, by protecting the data without a breach and by having an option to migrate Course data to another compatible platform.

In case of further concerns, you can always ask support at eliademy dot com for more clarifications. If you are business, we even have multiple courses that you can take on the subject, for free.