Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές χρησιμοποιεί Eliademy

Ντάκα, Μπαγκλαντές:

Γεια να ενισχυθεί η βάση γνώσεων των προσδιορισμένων αξιωματικών στο πλαίσιο του νόμου για το δικαίωμα πληροφόρησης, το 2009, το MRDI παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της πληροφόρησης στην Επιτροπή Πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης με τη χρήση του Eliademy.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε με τελετή όπου ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου Mohammad Shafiul Alam ήταν παρών ως κύριος προσκεκλημένος. Μόνιμο Μέλος,  της Εθνικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μ. Ναζρούλ Ισλάμ. Επίτροπος Πληροφόρησης, Επιτροπή Πληροφοριών Μπανγκλαντές Νεπάλ Chandra Sarker και Khurshida Sayeed. Γραμματέας, Υπουργείο Πληροφοριών Martuza Ahmed. Γραμματέας, Συντονισμός και Μεταρρυθμίσεις, ο κ. Ziaul Alam παρουσίασε την τελετή ως ειδικοί προσκεκλημένοι. ο

Ο επικεφαλής των πληροφοριών, καθηγητής Golam Rahman, προήδρευσε την τελετή.

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ανθρώπων στις πληροφορίες.

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση επιγραμμικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνωρίζουν τον νόμο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Οι άλλοι φιλοξενούν επίσης μια τέτοια πρωτοβουλία και τόνισαν ότι το MRDI μπορεί να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη της γνώσης στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να υιοθετήσει το MOOC στο πλαίσιο του κυβερνητικού συστήματος.

Η πλατφόρμα Eliademy είναι μια καλά εξοπλισμένη υπηρεσία γνώσης, η οποία συλλαμβάνει και αξιοποιεί την τοπική γνώση για τη δημιουργία μιας μοναδικής πύλης για την εφαρμογή του νόμου RTI.

Η πλατφόρμα μπορεί να προσπελαστεί μέσω του διαδικτύου, κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθεί για την άνεση μάθησης. Το MRDI είναι ένας πολυεπιστημονικός μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης και αναπτύσσει το πρότυπο και την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης, και ηθική των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, που βρίσκεται στη Ντάκα του Μπαγκλαντές.

Η εφαρμογή του νόμου για το δικαίωμα ενημέρωσης 2009 (RTIA) αποτελεί σημαντικό γεγονός όσον αφορά την προστασία και την προώθηση του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει στο Μπαγκλαντές. Με τον αυξανόμενο αριθμό των ορισθέντων αξιωματικών, η πρόκληση είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελούν αποτελεσματικά τους ρόλους και τις ευθύνες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, το MRDI σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Μπαγκλαντές και την Επιτροπή Πληροφόρησης, το Μπαγκλαντές ξεκίνησε την πρωτοβουλία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι τώρα διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής Πληροφόρησης, του Μπαγκλαντές και του Υπουργικού Συμβουλίου.

GDPR training for all companies, now available

GDPR specialists, Chapter Three Consulting are delighted to announce the launch of the GDPR Awareness e-Learning Course on the Eliademy training platform.

Learning objectives

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) aims to give control of personal data back to individuals by addressing modern concerns about data protection in the digital age.

The way we use data has changed significantly over the last 20 years, specifically in relation to how personal data is acquired and dealt with.

Whilst cyber-attacks resulting in data breaches dominate the headlines the truth is that most data breaches occur due to human error:

 • A dropped memory stick
 • Sending something to the wrong e-mail address
 • Adding data to the wrong Dropbox folder
 • Not following a policy on encrypting data
 • Not taking care of paper files while out of the office

In the digital age in which we live, the associated reputational damage arising from a data breach can be fatal to any business.

Target audience

The course provides a practical application of the GDPR. On completion students will understand the purpose of the GDPR and the best practice processes and procedures that are required to be followed when handling personal data.

The GDPR requires companies to record and monitor employee training and this is a vital aspect of evidencing that a company is complying with the GDPR. The learning platform is ideal for employees and individuals alike.

Course structure

Everyone needs to understand the care they need to take when handling personal data whether it be in the workplace or in their personal lives.

The course contains 8 Units covering:

 • An overview of the GDPR and the rights of the individual
 • The do’s and don’ts for information and Cyber security
 • Best practice procedures for data access, handling and records management
 • The risks of mobile working
 • Employee responsibilities under the GDPR
 • Incident management and disaster recovery

There are 8 Assessments, one for each Unit and students are emailed a certificate upon successful completion.

All this for only €49! or use this coupon for 10% discount: GDPR10%

Click here to buy today.

A Fresh Approach to Global Learning: Eminus Academy with UN Habitat

Eminus Academy is an e-learning program that uses accessible technology in areas that do not otherwise have the infrastructure or opportunities to access formal education. Eminus provides professional training and resources focused on sustainable development, project management, community mapping and place-making. Upon completion of the courses offered, students are awarded a certificate that is provided. With technology becoming the way of the future, Eminus Academy bridges the gap of educational systems by offering quality skills to marginalized populations across the globe

Eminus partners with UN Habitat – the human settlement branch of the United Nations to work towards achieving some of the SDGs. Not only does UN Habitat authorize certificates for Eminus, but they also help achieve:

 

We believe that the future is dynamic and vibrant. Therefore, Eminus has some exciting upcoming opportunities. We are launching new courses in early 2018 that address entrepreneurship, social development, climate change, proposal writing, marketing skills and project management. These new vocational courses are all aligned with the SDGs and will help expand Eminus Academy to be accessible to over 78 countries around the world.

This expansion includes a recent proposal for using Eminus for place-making training in the Bidi Bidi refugee settlement in Northern Uganda. To make this happen, we are partnering with the Anhart Foundation, among other partners, to offer these courses in areas that do not have access to formal education. Our goal is for youth living in informal settlements to have the opportunity to learn vocational skills and to provide training that will allow students to improve living conditions through sustainable practices and development. Two courses will be offered in early 2018 as part of a pilot project to introduce these online courses to the Bidi Bidi refugee settlement. The hope is that, with enough support, these courses and more will be offered on a continuous basis in the future.

While Eminus partners with incredible organizations, we also need you. Our new funding model is centred around paying it forward. With the purchase of one course, another student is able to attend Eminus Academy for free.  

Are you passionate about the same issues we are? Are you interested in supporting Eminus or registering for one of our courses?

Sign up

http://www.eminusacademy.com/

Registration: January 15th, 2018

Class Start Dates:

Responsible Consumption and Waste Management: Responding to Climate Change: January 15th, 2018

Social Enterprise: Innovation and the SDGS: January 15th, 2018

Food Systems: From Seed to Market: May 1st, 2018

Community Mapping and Digital Storytelling: Implementing the SDGs: May 15th, 2018

We search for Ed-tech Heroes and we found few

Eliademy is searching around the world for ED tech concepts, ideas, products and services that could change the world. We found one in Cyprus and we are here to tell you their story. As a company, we have no affiliation with MyBook Heroes but we see ambition and a good concept that can help kids, based on that we honour them by mentioning their service to our newsletters and social media. You should try them as well!

Do you have Educational Technology worth spreading? Send us an email and we will support you.

How to turn your kid into a Hero

MyBook Heroes offers customized children’s books, where the books will always star your child as the main character. This is made possible by a web platform which allows users to input a child’s name and choose an avatar, preview, and then a physical copy will be delivered for you and your little one to experience rich adventures. MyΒook Heroes opened their doors two weeks ago and have already sold hundreds of books, receiving great reviews and feedback.

 MyBook Heroes focuses on communicating life skills and simple philosophies to children in vivid settings. Lessons such as leadership, perseverance, and courage are taught in easy to grasp concepts. Children are able to visualize themselves overcoming obstacles and embracing new ideas. The books help to build their confidence and facilitate learning.

The founders believe that children might close their ears to advice, but open their eyes to examples. The life lessons presented in their personalized book will resonate with them, as the examples come in fun rhymes and colourful scenarios.

To help your little hero on their journey through the book, they will be accompanied by fantastic friends with their own unique personalities. The illustrations are vibrant, charming, and will leave your kids with a sense of wonder.

‘Only children believe they are capable of everything, so to us it is obvious that if we place them in the story and we add the lesson, we should have the best possible results in learning’ said D. Howard, illustrator at MyBook Heroes.

MyBook Heroes has claimed first place awards already in multiple innovation competitions. They joined IDEAcy the accelerator / incubator early 2017. IDEAcy is supported by the Bank of Cyprus.

The team is now actively looking for investors in order to expand internationally. If you are interested for further information regarding becoming a shareholder, please contact info@mybookheroes.com

Reading to kids at a young age offers positive neurological, educational, psychological, social and linguistic benefits. These benefits translate to academic success, love for learning and personal development. It also enhances development of social skills, self-awareness and boosted self-esteem.

The founders feel that children constantly compare themselves to unrealistic super heroes, which is not helping in trusting their own abilities. MyBook Heroes believes that by starring your child as the main character, the connection with the book is improved and the lessons are easier to adopt.

MyBook Heroes can be found at www.mybookheroes.com, or on their Facebook page and Instagram. You can contact them directly through their email info@mybookheroes.com

 

15.000 Audio books that you can use with Eliademy

Welcome to your Live Learning Platform.

Last week we silently added one small icon to our super friendly course editor. The new icon (A sound/speaker icon) enables you to add and stream Audio directly from your course.

Why is such small addition significant?

Most of the 36.000 courses hosted on Eliademy contain Videos, text, and images. We looked into the data and we decided that Audio, as an educational object,  is missing from the majority of the courses.

So today we are enthusiastically proud to announce that you can add Streaming audio to your online course and not only in a single way. In order to educate our user base of 25.000 teachers, we decided as well to create a course to inform you on how to properly use this new small addition of our editor.

You can enrol to this course in order to learn how to add audio to your course. 

To make the news even more exciting, we are happy to announce that now you can use over 15.000 Free audio books (Librivox.org) as learning objects into your courses.

All those books are classic masterpieces of human literature that have been liberated from commercial license because they are old (prior of 1921) . In the above-mentioned course, we provide information on how to use and stream those books directly to your students by using Eliademy.

Now, you have the opportunity to teach spoken English, check comprehension or simply place a seed of a good habit to your students. We hope you use it to the maximum.

Georgia on my mind! www.getc.ge

getc.geWe are happy to announce that 3 community members will present Eliademy to the Georgian Educational Technology Conference. Giorgi Araviashvili, Markozashvili and Marekhi Jeladze decided to spread the message of Eliademy to the teachers and school administration professionals of the country Georgia.

The event will take place on 21st of November, its a national level conference for the stakeholders working in educational technology field and the team will present their findings and why they believe Eliademy is the best tool to be used to cover their country needs.

We are very pleased with the initiative, acts like this empowers the team and gives meaning to our life and mission. Our gratitude goes to the team of 3 and we are sending them all our love from Helsinki, Finland. You can find the full agenda at www.getc.ge