Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές χρησιμοποιεί Eliademy

Ντάκα, Μπαγκλαντές:

Γεια να ενισχυθεί η βάση γνώσεων των προσδιορισμένων αξιωματικών στο πλαίσιο του νόμου για το δικαίωμα πληροφόρησης, το 2009, το MRDI παρείχε τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της πληροφόρησης στην Επιτροπή Πληροφοριών για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης με τη χρήση του Eliademy.

Η πλατφόρμα ξεκίνησε με τελετή όπου ο υπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου Mohammad Shafiul Alam ήταν παρών ως κύριος προσκεκλημένος. Μόνιμο Μέλος,  της Εθνικής Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μ. Ναζρούλ Ισλάμ. Επίτροπος Πληροφόρησης, Επιτροπή Πληροφοριών Μπανγκλαντές Νεπάλ Chandra Sarker και Khurshida Sayeed. Γραμματέας, Υπουργείο Πληροφοριών Martuza Ahmed. Γραμματέας, Συντονισμός και Μεταρρυθμίσεις, ο κ. Ziaul Alam παρουσίασε την τελετή ως ειδικοί προσκεκλημένοι. ο

Ο επικεφαλής των πληροφοριών, καθηγητής Golam Rahman, προήδρευσε την τελετή.

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ανθρώπων στις πληροφορίες.

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση ηλεκτρονικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Είναι όμως λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίγνωση του νόμου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δήλωσε: “Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική ενότητα κατάρτισης. Οι υπεύθυνοι για την υπηρεσία RTI μπορούν τώρα να εκπαιδεύονται εύκολα από οπουδήποτε ».

Ευχαρίστησε το MRDI για την ανάληψη μιας τέτοιας καινοτόμου πρωτοβουλίας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης διακυβέρνησης, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω μια τέτοια προσέγγιση επιγραμμικής κατάρτισης για να εξοικονομήσει χρόνο και πόρους, πρόσθεσε.

Χαιρετίζοντας την καινοτομία, ο επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφόρησης δήλωσε: “Έχουμε μια μακρά παράδοση κρυμμένης πληροφόρησης και η εισαγωγή του νόμου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση θα φέρει θετική αλλαγή. Αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόνο λίγοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνωρίζουν τον νόμο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Επιτροπή Πληροφόρησης με την υποστήριξη του MRDI εισήγαγε εκπαιδευτικό πρόγραμμα online

RTI για ορισμένους αξιωματικούς. Ελπίζω ότι αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην RTI καθώς και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση ».

Οι άλλοι φιλοξενούν επίσης μια τέτοια πρωτοβουλία και τόνισαν ότι το MRDI μπορεί να παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη της γνώσης στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να υιοθετήσει το MOOC στο πλαίσιο του κυβερνητικού συστήματος.

Η πλατφόρμα Eliademy είναι μια καλά εξοπλισμένη υπηρεσία γνώσης, η οποία συλλαμβάνει και αξιοποιεί την τοπική γνώση για τη δημιουργία μιας μοναδικής πύλης για την εφαρμογή του νόμου RTI.

Η πλατφόρμα μπορεί να προσπελαστεί μέσω του διαδικτύου, κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθεί για την άνεση μάθησης. Το MRDI είναι ένας πολυεπιστημονικός μη κερδοσκοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός που ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων κοινωνικής ανάπτυξης και αναπτύσσει το πρότυπο και την ποιότητα των μέσων ενημέρωσης, και ηθική των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, που βρίσκεται στη Ντάκα του Μπαγκλαντές.

Η εφαρμογή του νόμου για το δικαίωμα ενημέρωσης 2009 (RTIA) αποτελεί σημαντικό γεγονός όσον αφορά την προστασία και την προώθηση του δικαιώματος του πολίτη να γνωρίζει στο Μπαγκλαντές. Με τον αυξανόμενο αριθμό των ορισθέντων αξιωματικών, η πρόκληση είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να εκτελούν αποτελεσματικά τους ρόλους και τις ευθύνες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς, το MRDI σε συνεργασία με την Διεύθυνση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Μπαγκλαντές και την Επιτροπή Πληροφόρησης, το Μπαγκλαντές ξεκίνησε την πρωτοβουλία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι τώρα διαθέσιμη στον ιστότοπο της Επιτροπής Πληροφόρησης, του Μπαγκλαντές και του Υπουργικού Συμβουλίου.

A Fresh Approach to Global Learning: Eminus Academy with UN Habitat

Eminus Academy is an e-learning program that uses accessible technology in areas that do not otherwise have the infrastructure or opportunities to access formal education. Eminus provides professional training and resources focused on sustainable development, project management, community mapping and place-making. Upon completion of the courses offered, students are awarded a certificate that is provided. With technology becoming the way of the future, Eminus Academy bridges the gap of educational systems by offering quality skills to marginalized populations across the globe

Eminus partners with UN Habitat – the human settlement branch of the United Nations to work towards achieving some of the SDGs. Not only does UN Habitat authorize certificates for Eminus, but they also help achieve:

 

We believe that the future is dynamic and vibrant. Therefore, Eminus has some exciting upcoming opportunities. We are launching new courses in early 2018 that address entrepreneurship, social development, climate change, proposal writing, marketing skills and project management. These new vocational courses are all aligned with the SDGs and will help expand Eminus Academy to be accessible to over 78 countries around the world.

This expansion includes a recent proposal for using Eminus for place-making training in the Bidi Bidi refugee settlement in Northern Uganda. To make this happen, we are partnering with the Anhart Foundation, among other partners, to offer these courses in areas that do not have access to formal education. Our goal is for youth living in informal settlements to have the opportunity to learn vocational skills and to provide training that will allow students to improve living conditions through sustainable practices and development. Two courses will be offered in early 2018 as part of a pilot project to introduce these online courses to the Bidi Bidi refugee settlement. The hope is that, with enough support, these courses and more will be offered on a continuous basis in the future.

While Eminus partners with incredible organizations, we also need you. Our new funding model is centred around paying it forward. With the purchase of one course, another student is able to attend Eminus Academy for free.  

Are you passionate about the same issues we are? Are you interested in supporting Eminus or registering for one of our courses?

Sign up

http://www.eminusacademy.com/

Registration: January 15th, 2018

Class Start Dates:

Responsible Consumption and Waste Management: Responding to Climate Change: January 15th, 2018

Social Enterprise: Innovation and the SDGS: January 15th, 2018

Food Systems: From Seed to Market: May 1st, 2018

Community Mapping and Digital Storytelling: Implementing the SDGs: May 15th, 2018

We search for Ed-tech Heroes and we found few

Eliademy is searching around the world for ED tech concepts, ideas, products and services that could change the world. We found one in Cyprus and we are here to tell you their story. As a company, we have no affiliation with MyBook Heroes but we see ambition and a good concept that can help kids, based on that we honour them by mentioning their service to our newsletters and social media. You should try them as well!

Do you have Educational Technology worth spreading? Send us an email and we will support you.

How to turn your kid into a Hero

MyBook Heroes offers customized children’s books, where the books will always star your child as the main character. This is made possible by a web platform which allows users to input a child’s name and choose an avatar, preview, and then a physical copy will be delivered for you and your little one to experience rich adventures. MyΒook Heroes opened their doors two weeks ago and have already sold hundreds of books, receiving great reviews and feedback.

 MyBook Heroes focuses on communicating life skills and simple philosophies to children in vivid settings. Lessons such as leadership, perseverance, and courage are taught in easy to grasp concepts. Children are able to visualize themselves overcoming obstacles and embracing new ideas. The books help to build their confidence and facilitate learning.

The founders believe that children might close their ears to advice, but open their eyes to examples. The life lessons presented in their personalized book will resonate with them, as the examples come in fun rhymes and colourful scenarios.

To help your little hero on their journey through the book, they will be accompanied by fantastic friends with their own unique personalities. The illustrations are vibrant, charming, and will leave your kids with a sense of wonder.

‘Only children believe they are capable of everything, so to us it is obvious that if we place them in the story and we add the lesson, we should have the best possible results in learning’ said D. Howard, illustrator at MyBook Heroes.

MyBook Heroes has claimed first place awards already in multiple innovation competitions. They joined IDEAcy the accelerator / incubator early 2017. IDEAcy is supported by the Bank of Cyprus.

The team is now actively looking for investors in order to expand internationally. If you are interested for further information regarding becoming a shareholder, please contact info@mybookheroes.com

Reading to kids at a young age offers positive neurological, educational, psychological, social and linguistic benefits. These benefits translate to academic success, love for learning and personal development. It also enhances development of social skills, self-awareness and boosted self-esteem.

The founders feel that children constantly compare themselves to unrealistic super heroes, which is not helping in trusting their own abilities. MyBook Heroes believes that by starring your child as the main character, the connection with the book is improved and the lessons are easier to adopt.

MyBook Heroes can be found at www.mybookheroes.com, or on their Facebook page and Instagram. You can contact them directly through their email info@mybookheroes.com

 

The importance of OER online courses in the democratization of education

“Open Educational Resources (OER) provide a strategic opportunity to improve the quality of education as well as facilitate policy dialogue, knowledge sharing and capacity building.” (UNESCO, [1])

 

Eliademy recently started crowdsourcing OER (Open Educational Resources) online courses in order to democratize education worldwide. OER are educational resources such as texts, images, videos, assignments, courses, etc. which are freely accessible to anyone and can be used to teach and learn. They can be part of the public domain or released under a license allowing free use, adaptation and distribution. According to the OER Research Hub, teachers notably share OER in the format of videos, images, lesson plans and quizzes [2]. Online courses are also increasingly released as OER, even if they are still only a few. This trend represents a huge progress in the democratization of education for a number of reasons.

On Eliademy teachers can offer their courses as Open Educational Resources.

Continue reading

NGO: Raise awareness and funds with Eliademy

The use of e-learning in NGOs is increasing dramatically, like in any other type of organization. It is mostly thought as a mean to train the employees, volunteers and partners. However, creating and sharing online courses can also help out with two crucial issues for NGOs: raising public awareness and raising funds. What about using Eliademy e-learning platform in order to increase public support to your cause and raise funds to sustain your actions?

On Eliademy, NGOs can raise awareness and funds.

Continue reading

Eminus achieving education for all

We are glad to welcome a post of our first guest blogger, Cherie Enns. Cherie Enns is the coordinator of the project Eminus Academy, a program of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), BASF Foundation and the University of the Fraser Valley (UVF). Eminus Academy is a close partner of Eliademy and offers courses on our platform.Logos of UN-Habitat and BASF Stiftung, founder of Eminus Academy, which offers courses on Eliademy

Eminus achieving education for all

Eminus Goal:

To create an entrepreneurial and sustainable development applied certification program that is interactive and dynamic (in essence a virtual global classroom), using state of the art digital media[1]. Continue reading